Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Ἡ Ἁγία Μαρίνα

Γεννήθηκε στὴν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Κλαυδίου τοῦ Β´, τὸ 270 µ.Χ. Λίγες µέρες µετὰ τὴν γέννησή της, ἡ µητέρα της πέθανε, καὶ ὁ πατέρας της Αἰδέσιος, ποὺ ἦταν Ἱερέας τῶν εἰδώλων, τὴν ἀνέθεσε σὲ µία χριστιανὴ γυναῖκα, ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ Μαρίνα διδάχθηκε τὸ Χριστό. Ὅταν ἔγινε 15 χρονῶν, ἀποκαλύπτει στὸν πατέρα της ὅτι εἶναι χριστιανή. Ἔκπληκτος αὐτὸς ἀπ΄ αὐτὸ ποὺ ἄκουσε, µὲ µῖσος τὴν διέγραψε ἀπὸ παιδί του. Μετὰ ἀπὸ καιρό, ἔµαθε γιὰ τὴν Μαρίνα καὶ ὁ ἔπαρχος Ὀλύµβριος, ποὺ διέταξε νὰ τὴν συλλάβουν γιὰ ἀνάκριση. Ὅταν τὴν εἶδε µπροστά του, θαύµασε τὴν ὀµορφιά της καὶ προσπάθησε νὰ τὴν πείσει µὲ κάθε τρόπο νὰ ἀρνηθεῖ τὸ Χριστὸ καὶ νὰ γίνει σύζυγός του. Μάταια, ὅµως. Ἡ Μαρίνα σὲ κάθε προσπάθεια τοῦ Ὀλυµβρίου ἀντέτασσε τὴν φράση: «Εἶµαι χριστιανή». Τότε ὁ σκληρὸς ἔπαρχος διέταξε νὰ τὴν ξαπλώσουν στὴ γῆ, καὶ τὴν καταξέσχισε ἄσπλαχνα µὲ ραβδιὰ τόσο, ὥστε ἡ γῆ ἔγινε κόκκινη ἀπὸ τὸ αἷµα ποὺ ἔτρεξε. Ἔπειτα, ἐνῷ αἱµοῤῥαγοῦσε, τὴν κρέµασε γιὰ πολλὴ ὥρα καὶ µετὰ τὴν φυλάκισε. Ὅταν γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν ἐξέτασε καὶ διαπίστωσε ὅτι ἡ πίστη τῆς Μαρίνας ἦταν ἀµετακίνητη στὸ Χριστό, τὴν ἔκαψε µὲ ἀναµµένες λαµπάδες. Ἀλλὰ οἱ πληγές της µὲ θαῦµα ἔκλεισαν, καὶ αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσµα πολλοὶ παρευρισκόµενοι νὰ γίνουν χριστιανοί. Μπροστὰ σ΄ αὖτον τὸν κίνδυνο ὁ ἔπαρχος τελικὰ ἀποκεφάλισε τὴν Μαρίνα, ποὺ ἔτσι πῆρε «τὸν ἁµαράντινον τῆς δόξης στέφανον», δηλαδὴ τὸ ἄφθαρτο στεφάνι τῆς αἰώνιας δόξας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου