Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Ἁγιολόγιον - Νοέµβριος 21

Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
Ἡ Ἄννα, µητέρα τῆς Θεοτόκου, ἐπειδὴ πέρασε ὅλη σχεδὸν τὴ ζωὴ της στείρα, χωρὶς νὰ γεννήσει παιδί, παρακάλεσε προσευχόµενη τὸ Θεό, µαζὶ µὲ τὸν ἄνδρα της Ἰωακείµ, νὰ τοὺς χαρίσει παιδί. Καὶ ἂν γινόταν αὐτό, ἀµέσως θὰ τὸ ἀφιέρωναν στὸ Θεό. Καὶ πράγµατι, ὁ Θεὸς εὐδόκησε καὶ ἡ Ἄννα γέννησε τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία. Ὅταν αὐτὴ ἔγινε τριῶν χρονῶν, τὴν πῆραν οἱ γονεῖς της καὶ ἀφιέρωσαν τὴν θυγατέρα τους στὸ Θεό, ἀφοῦ τὴν πῆγαν στὸ Ναό. Τὴν παρέδωσαν στὸν ἀρχιερέα Ζαχαρία, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ τὴν παρέλαβε, τὴν εἰσήγαγε στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅπου µόνο ὁ ἀρχιερέας ἔµπαινε µία φορὰ τὸ χρόνο. Ἀλλὰ ὁ Ζαχαρίας γνώριζε δι᾿ ἀποκαλύψεως τί ἔµελλε νὰ συµβεῖ διὰ τῆς κόρης αὐτῆς. Ἐκεῖ ἡ Παρθένος ἔµεινε δώδεκα χρόνια. Βγῆκε τότε, ὅταν ἦλθε ἡ στιγµὴ νὰ συµβάλει στὴ σάρκωση τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ, ποὺ εἶναι «ὁ ἀγαπήσας ἡµᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι». Ὁ ὁποῖος, δηλαδή, µᾶς ἀγάπησε καὶ µᾶς ἔδωσε παρηγοριὰ ποὺ δὲ θὰ ἔχει τέλος, ἀλλὰ θὰ εἶναι αἰώνια, καὶ µᾶς χάρισε ἐλπίδα ἀγαθῶν οὐρανίων.

Ὁ Ὅσιος Σωζοµενός
Ἡ µνήµη αὐτοῦ τοῦ ὁσίου Σωζοµενοῦ ἀναφέρεται ἐπιγραµµατικὰ στὸ «Μικρὸν Εὐχολόγιον ἢ Ἁγιασµατάριον» ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας 1956, χωρὶς ἄλλες πληροφορίες. Πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἀναφέρεται ἡ µνήµη του αὐτὴν τὴν ἡµέρα. Πιθανὸν νὰ εἶναι ἀπὸ τοὺς 300 Ἁγίους Ἀλαµανοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου (βλέπε καὶ Α.Χ.Ε. Χ.). Ἀναφέρεται καὶ σὰν ἐπίσκοπος Καρπασίας ὁ θαυµατουργὸς καὶ τοποθετεῖται ἀπὸ ὁρισµένους Συναξαριστὲς τὴν 20ή Νοεµβρίου.

Ὁ Ἅγιος Προκόπιος τῆς Βιάτκα (Ρῶσος)
Διὰ Χριστὸν σαλός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου